За нас

Фирма за почистване в София и странта на която може да се доверите!

„Луксима Груп“ ЕООД е създадена като еднолично дружество с ограничена отговорност през март 2014 г. Основната дейстност на фирмата е свързана с комплексно почистване на сгради, помещения, измиване на прозорци, дограми, щори, витрини, както и почистване на цялостното вътрешно обзавеждане и доставка на хигиенни и почистващи материали.

Почистване на офиси

Над

1700 почиствания

100%

Удовлетворение

Екологични

Препарати

Достъпни

Цени

НИЕ сме от тези фирми за професионално почистване, които могат да гарантират много добро съотношение между цена на услугата и качеството и.

УБЕДЕНИ сме, че коректността е единствената приложима стратегия във всеки бизнес.

ВИНАГИ държим на обещанията си и спазваме всички поети ангажименти и срокове, каквото и да ни струва това.

СТРЕМИМ се да отговорим на всички очаквания. За нас най-добрите отзиви са нашите клиенти, които отново и отново се обръщат към нас за професионална помощ в почистването.

НЕПРЕКЪСНАТО разширяване на обема на дейността си у увеличаване броя на сключените дългосрочни договори със свои клиенти. Като цел пред фирмата стои повишаване на качеството на предлаганите услуги и по този начин спечелване на по-голям пазарен дял и успешно преодоляване на конкуренцията.дса

За нас

Декларация за политиката и целите по управление на „ЛУКСИМА ГРУП“ ЕООД

Меню